top of page

הקושי הרביעי:

העדר שליטה בכעסים

למה הילדים כועסים?

כיצד מתמודדים עם התפרצויות זעם?

אני רוצה לשתף אתכם במקרה שבעזרתו הבנתי את משמעות הכעס בורה קצת שונה:

הילד שדיבר מהר -

לפני כמה שנים טיפלתי בילד שהיה מסתבך בקטטות, באחד המפגשים נתקלתי בתופעה מעניינת מאד בנוסף לבעיית האלימות של הילד.

הוא היה מדבר מהר, אבל מה זה מהר, 

מהר - עד כדי כך שלא היו מבינים אותו

וגילינו שהדיבור המהיר היה מעצבן את החברים שלו

וגורם לקטטות.

כך שבמקום לטפל בכעס תרגלנו עם הילד דרכים

לדבר יותר לאט ויותר ברור.

אחרי תקופה של כמה שבועות רמת האלימות שלו ירדה משמעותית 

ולמה?

האלימות הייתה התוצאה

והסיבה לאלימות הייתה הדיבור המהיר.

טיפ קטן - אימון גירוש כעסים - תאמנו את הילד בגירוש הכעסים.

ואיך עושים את זה?

הילד נותן מכות לכרית שמותאמת לגירוש כעסים

לפי זמנים שקובעים מראש

ובסוף התרגיל הוא מכריז -

הצלחתי לגרש את הכעסים!!!

bottom of page