top of page

הקושי השביעי:
כישורים חברתיים  

 

פעם אמר המיליארדר רוקפלר:

"היכולת להסתדר עם הסובבים

היא מוצר שאפשר לקנות אותו כמו קפה וסוכר ועבור מוצר זה אני מוכן לשלם הרבה יותר."                               

יכולות חברתיות הן הבסיס לתקשורת

ומה קורה בפועל?

ההנאה המידית והזמינות שבשימוש במסכים יצרו הרגל חדש שקוראים לו -

ניתוק חברתי 

כיצד מחזירים לילדים את הקשרים החברתיים והתקשורת בין אישית?

בחכמת ההתנהגות מקדישים משמעות רבה לתהליך בניית היכולות החברתיות של הילד, התלמידים רוכשים כלים ושיטות

ליצירת קשרים חברתיים.

bottom of page