top of page

הקושי השמיני:  

כושר דיבור

בדור המסכים רוב הילדים התרגלו

לדבר באופן קצר מידיי.

היסוד הראשון ביצירת רושם ראשוני

הוא כושר הדיבור ולכן כושר הדיבור

הוא כלי עבודה בסיסי שאותו

כדאי לפתח אצל הילדים.

בחכמת ההתנהגות אנו נותנים דגש

לכושר הדיבור של הילדים,

מלמדים ומאמנים אותם לדבר

ברצף דיבור,

באנרגיה גבוהה

ובשפה ברורה.                                                     

ילד שמדבר באופן ברור

הביטחון העצמי שלו טס לשמיים.

bottom of page