top of page

הקושי התשיעי:

תזוזתיות יתר

 

מה זו תזזיתיות יתר?

למה לילד היפראקטיבי קיים הדחף לזוז?

תזזיתיות יתר הינה רצון פנימי

ובלתי נשלט לתזוזות מיותרות. 

הילד ההיפראקטיבי לא מסוגל לשבת

לאורך זמן, ולמה?

כי המוח לא קולט ביעילות

מהשרירים ומהמפרקים,

מספיק תחושה של תנועה.

המוח מחפש תנועה נוספת

ודורש מהגוף תן לי עוד תנועה...

לדוגמא - ילד שנדרש על ידי המורה

לשבת 5 דקות ליד השולחן בכיתה

מרגיש מצב דומה לנסיעה של 3 שעות

ברכב צפוף חגור במושב האחורי

בין 2 אנשים.

התנהגות היפראקטיבית היא לא הבעיה של הילד ההיפראקטיבי

אלה הפתרון של אותו הילד .

גם בתנועתיות יתר מטפלים על ידי

אותה תנועתיות רק באופן

מבוקר ומדוד.

בעולם האגרוף הלוחם המתחיל משתמש בהמון תנועות ומכות מיותרות.

לעומתו המתאגרף המקצועי והמאומן

משתמש במינימום תנועות

ובמקסימום נצילות. 

bottom of page