top of page

השיטה השלישית - משחקי תפקידים    

                                 

משחקי תפקידים הינם מוצר הדגל בחכמת ההתנהגות.

במשחקי תפקידים התלמיד מדמה מצב אוטנטי הלקוח מחיי היום יום, הוא לומד מיומנויות חברתיות.                                                      

התרגול עוזר לתלמיד לפתח יכולות התנהגותיות המאפיינות את החיים עצמם.

מה לומדים במשחקי תפקידים?                                                             

שיטות איך לבקש נכון,                                                                

איך לסרב בסמכותיות,                                                                    

כיצד  יוזמים  שיחה,                                            

שיטות של ברכה לשלום,                                           

איך לעבור בין מצבים בחיי היום יום,                                                       

ועוד...

bottom of page