top of page
IMG_2373.JPG

השיטה השניה:

מדיטציה      

                                   

מה זו מדיטציה?                                              

האם ילדים אוהבים מדיטציה?                            

וכיצד יכולה המדיטציה לתרום לילדים?  

במהלך שנות עבודתי כמטפל גיליתי נתון מעניין -  ילדים אוהבים מדיטציה.                

 

מדיטציה היא?                                                

התבוננות פנימית רוחנית.                                                                      

המדיטציה הומצאה לפני יותר מאלפיים שנים,                                

והיא מבוססת על שלושה מרכיבים עיקריים:                                                              

1.תרגול נשימות                                                            

2.שחרור הגוף                                                                

3.פיתוח  הדמיון                                                                                                    

שמטרתם לשפר את השליטה עצמית על המחשבות והרגשות.

bottom of page